Zodra het kenteken van een auto op je naam staat ben je als eigenaar bekend bij het Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Je bent dan verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Dit dient minimaal een wettelijk aansprakelijkheids verzekering te zijn. Heb je geen verzekering dan ben je zelfs strafbaar.

Vrijstelling van verzekeringsplicht
Je kunt vrijstelling van verzekeringsplicht aanvragen, wanneer je van plan bent langere tijd geen gebruik van de openbare weg te maken. Hiervoor kun je een schorsing op het postkantoor aanvragen. Wanneer de geldigheid van het voor de auto afgegeven kentekenbewijs is geschorst, mag je hiermee geen gebruik meer maken van de openbare weg. Ook niet in het buitenland. Ook mag je de auto niet langs de openbare weg parkeren.
De schorsing wordt in de kentekenregistratie van het Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) vastgelegd.

Premie autoverzekering
De premie is de prijs die je moet betalen om een bepaald risico af te dekken. De hoogte van de goedkoopste autoverzekering hangt van een aantal factoren af, zoals gewicht van de auto, de regio waar u woont, de leeftijd van de regelmatige bestuurder, aantal kilometers dat per jaar wordt gereden en de eventuele bonuskorting of malustoeslag. Betaal je de premie niet of niet op tijd, dan vervalt de dekking. Dit betekent dat je zelf de schade moet betalen.

Copyright © 2019 Verzekeraargids