Indien u ná 1950 geboren bent valt u in de onvoldoende toereikende AOW regeling. Heeft u een jongere partner zonder of met een beperkt inkomen dan krijgt u geen extra AOW aanvulling zoals voorheen. U zult het dus tijdelijk moeten doen met een bruto AOW bedrag van ongeveer € 7.500,-. Zodra uw partner 65 wordt, krijgt hij of zij haar eigen AOW van ook ongeveer € 7.500,-. Alleenstaanden krijgen een AOW bedrag van ongeveer € 11.000,-.

Aangezien veel Nederlanders een AOW-gat hebben, is het noodzakelijk om uw pensioen regelmatig te laten nakijken. Kijk in het linkermenu bij de diverse rekenmodules, en bereken hoe uw pensioen er momenteel voorstaat.