Wat is een kostbaarhedenverzekering?

Met een kostbaarhedenverzekering verzeker je sieraden, collectie, kunst, antiek of speciale muziekinstrumenten. Op een inboedelverzekering zijn meestal maar beperkte bedragen verzekerd en daarom kan het van belang zijn om daarvoor een speciale verzekering af te sluiten.

Dekking

In de meeste gevallen is het volgende verzekerd met een kostbaarhedenverzekering

 • Diefstal, verlies of vermissing
 • Vernietiging of beschadiging, onverschillig hoe die is ontstaan.
 • Bij nieuwe voorwerpen is in principe de aankoopprijs verzekerd
 • Bij alle overige voorwerpen de getaxeerde waarde

Uitsluitingen
De meest voorkomende uitsluitingen op kostbaarhedenverzekeringen zijn:

 • Schade ontstaan die het beoogde, of vrijwel zekere, gevolg van een handelen of nalaten van de verzekerde
 • Schade uit voer- en vaartuigen
 • Schade veroorzaakt door onvoldoende onderhoud of zorg
 • Schade door het onbeheerd achterlaten van de kostbaarheden (tenzij uit een afgesloten ruimte, waarbij er sporen van braak moeten zijn)
 • Schade ontstaan door normaal gebruik (schoonmaken, bewerken, restauratie of reparatie)
 • Schade ontstaan door geleidelijk (in)werkende invloeden
 • Schade ontstaan tijdens of nadat de kostbaarheden in pand, huur of consignatie zijn gegeven
 • Schade ontstaan of veroorzaakt door een gewapend conflict, oorlog, relletjes en dergelijke
 • Schade aan electrische muziekinstrumenten door kortsluiting, overbelasting en netspanning
Copyright © 2019 Verzekeraargids