Vanaf 2006 heeft elke Nederlander een nieuwe zorgverzekering. Het onderscheid tussen een particuliere of ziekenfonds verzekering is te komen vervallen. Hier voor in de plaats kwam de basis of ‘standaard’ verzekering voor iedereen.

De verzekeringsdekking van de nieuwe zorgverzekering komt in grote lijnen overeen met het oude ziekenfondspakket. Voor behandelingen die buiten de nieuwe zorgverzekering vallen kunt u zich aanvullend verzekeren.

Iedere Nederlander wordt verplicht zich te verzekeren bij een zorgverzekeraar van zijn of haar keuze. Voor verzekeraars geldt dat zij verplicht zijn om iedereen te accepteren die een zorgverzekering wil afsluiten. Door de overheid wordt een wettelijk standaardpakket samengesteld. Minderjarigen vallen hierbuiten, zij betalen geen premie.

De hoogte van deze premie zal tussen de 1000 en 1100 euro per persoon per jaar bedragen. Om dit voor iedereen betaalbaar te houden komt er een zorgtoeslag. De zorgtoeslag houdt in dat de overheid een bijdrage levert in de kosten van de zorgverzekering. Hoeveel de zorgtoeslag zal zijn hangt af van je inkomen.

Copyright © 2019 Verzekeraargids